Svolder: Flaggningsmeddelande Nordic Waterproofing

Svolder AB (publ) har den 16 februari 2017 förvärvat 600 000 aktier i Nordic Waterproofing. Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 448 205 aktier. Detta motsvarar 6,0 procent av aktiekapitalet och rösterna i Nordic Waterproofing. Denna information om ägarförändring har också offentliggjorts via den danska finansinspektionen (Finanstilsynet) samt av Nordic Waterproofing.


Release Release