Svolders substansvärde 2015-04-02: 116 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie denna vecka.

Hittills under kalenderåret 2015 har Svolders substansvärde ökat med 12 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 18 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 107,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 8 procent.

Nästa substansvärde publiceras måndagen den 13 april 2015.


PDF PDF