Svolders substansvärde 2024-02-02: 52 SEK per aktie

Svolders substansvärde var oförändrat 52 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2024 har Svolders substansvärde minskat med 3 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 3 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 57,30 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 9 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 92,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 75 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2024-02-02: 52 SEK per aktie Svolders substansvärde 2024-02-02: 52 SEK per aktie