Presskommuniké

PRESSKOMMUNIKÉ Beslut Vid ordinarie bolagsstämma i Svolder AB (publ) den 19 november 2003 fastställdes styrelsens förslag om utdelning till 2,25 SEK/aktie för verksamhetsåret 2002/03. Som avstämningsdag beslutades den 24 november 2003, vilket medför att utdelningen beräknas utbetalas genom VPC den 27 november 2003. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Håkan Bohlin, Mats Guldbrand, Ulf Hedlundh, Eric Hielte, Karin Kronstam och MatsOla Palm. Vid efterföljande styrelsemöte omvaldes MatsOla Palm till styrelsens ordförande. Till ordinarie revisorer omvaldes George Pettersson och nyvaldes Helene Willberg. Till revisorssuppleanter nyvaldes Fredrik Westin och Bernhard Öhrn. Samtliga valda är auktoriserade revisorer, anställda vid KPMG Bohlins AB. Nästa rapport Den första delårsrapporten för verksamhetsåret 2003/04, avseende perioden 1 september - 30 november, kommer att offentliggöras den 15 december 2003. Stockholm den 19 november 2003 STYRELSEN Frågor med anledning av denna presskommuniké kan ställas till VD Ulf Hedlundh, telefon 08-440 37 70. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/20/20031120BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/20/20031120BIT00070/wkr0002.pdf


wkr0002.pdf wkr0002.pdf