Svolders delårsrapport 2 2023/2024

Aktuell rapportperiod: 1 december 2023 – 29 februari 2023 (3 månader)
Delårsperioden: 1 september 2023 – 29 februari 2023 (6 månader)

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)

  • Periodens redovisade resultat var 692 (5) MSEK, motsvarande 6,80 (0,00) SEK per aktie
  • Substansvärdet ökade 14,0%, till 55,10 SEK per aktie
  • Aktiekursen (B) steg 6,5%, till 59,65 SEK per aktie
  • Carnegie Small Cap Return Index ökade 8,1%

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+ Positiva: New Wave, ITAB, Arjo
– Negativa: Ependion, Nolato, engcon
Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+ Ökat: Nolato, MilDef, Arjo
– Minskat: New Wave, Lime Technologies, Rusta

Utfall delårsperioden (6 mån)

  • Periodens redovisade resultat var 494 (79) MSEK, motsvarande 4,80 (0,80) SEK per aktie
  • Substansvärdet ökade 9,7%, inklusive reinvesterad utdelning
  • Aktiekursen (B) steg 6,8%, inklusive reinvesterad utdelning
  • Carnegie Small Cap Return Index ökade 12,2%

Händelser efter rapportperiodens utgång
Substansvärdet den 8 mars var 55 SEK per aktie och aktiekursen var 58,45 SEK


Del22324 Del22324