Flaggningsmeddelande Nocom

Svolder AB har per den 3 augusti 2007 förvärvat 143 000 B-aktier i Nocom AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 5 987 000 B-aktier, vilket utgör 5,1 procent av aktiekapitalet och 4,8 procent av rösterna i Nocom AB (publ).


wkr0018.pdf wkr0018.pdf