Svolders substansvärde 2013-04-05: 74 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde ökat med 15 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 11 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 59,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 19 procent.


Release Release