Svolder AB (publ) genomför aktiesplit (4:1) och fastställer avstämningsdag

Årsstämman för Svolder AB (publ) (”Svolder”) beslutade den 18 november 2021 om delning av Svolders aktie (s.k. aktiesplit), varigenom varje aktie delas upp på fyra (4) aktier (aktiesplit 4:1).

Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för aktiespliten. Svolders styrelse har i dag, med stöd av bemyndigandet, beslutat om att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktier till den 17 januari 2022.

Tidplan för uppdelningen:

13 januari 2022                            Sista dag för handel före aktiesplit.

14 januari 2022                            Första dag för handel efter aktiesplit.

17 januari 2022                            Avstämningsdag för aktiesplit.

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i aktiespliten som sker automatiskt via Euroclear Sweden AB. Till följd av aktiespliten kommer Svolders aktier att byta ISIN-koder. Från och med den 14 januari 2022 handlas aktier av serie A med den nya ISIN-koden SE0017161441 och aktier av serie B med den nya ISIN-koden SE0017161458.

Efter aktiespliten kommer det totala antalet aktier i Svolder att öka från 25 600 000 aktier till 102 400 000 aktier, varav 4 982 688 aktier av serie A och 97 417 312 aktier av serie B. Antalet röster kommer öka från 36 811 048 till 147 244 192.

Stockholm den 10 januari 2022


Svolder AB (publ) genomför aktiesplit (4:1) och fastställer avstämningsdag Svolder AB (publ) genomför aktiesplit (4:1) och fastställer avstämningsdag