Svolders substansvärde 2022-09-16: 54 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2022 har Svolders substansvärde minskat med 27 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 35 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 55,17 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 2 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 69,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 28 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2022-09-16: 54 SEK per aktie Svolders substansvärde 2022-09-16: 54 SEK per aktie