Substansvärde 2010-08-20: 73 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 12 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 4 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 65,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf