Svolders substansvärde 2014-11-14: 102 SEK/aktie.

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde ökat med 12 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 15 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 93,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 9 procent.


Release Release