Substansvärde 2010-09-24: 76 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 16 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 14 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 69,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf