Svolders substansvärde 2022-12-30: 58 SEK per aktie

Svolders substansvärde var oförändrat 58 SEK per aktie föregående vecka.

Under kalenderåret 2022 minskade Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, med 20 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX sjönk under motsvarande tidsperiod 31 procent. Den svenska marknaden som helhet (SIXRX) minskade 23 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 60,06 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 4 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 94,50 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 63 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2022-12-30: 58 SEK per aktie Svolders substansvärde 2022-12-30: 58 SEK per aktie