Svolders substansvärde 2015-03-06: 112 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2015 har Svolders substansvärde ökat med 9 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 14 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 100,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent


Release Release