Svolders substansvärde 2013-05-17: 79 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde ökat med 22 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 19 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 65,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 17 procent.


Release Release