Substansvärde 2009-11-13: 70 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 85 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 66 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 63,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf