Svolders substansvärde 2014-10-24: 95 SEK/aktie.

Svolders substansvärde ökade med 4 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde ökat med 5 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 9 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 89,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 7 procent.


PDF PDF