Svolders substansvärde 2011-04-15: 83 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde minskat med 2 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande varit oförändrat. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 68,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 18 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf