SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-04-08: 136 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde ökat med 1 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 1 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 123,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 9 procent


Release Release