Svolders substansvärde 2007-12-21

Svolders substansvärde minskade med 2 kr per aktie denna vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 21 december var 71 kr per aktie.
Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders substansvärde, justerat för lämnad utdelning, minskat med 11 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 10 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 58,75 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 17 procent.