Svolders substansvärde 2020-03-27: 92 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 5 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde minskat med 33 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 28 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 92,50 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 1 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 98,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 7 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-03-27: 92 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-03-27: 92 SEK per aktie