Svolders substansvärde 2023-05-26: 58 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2023 är Svolders substansvärde oförändrat 58 SEK per aktie. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 7 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 61,55 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 6 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 93,50 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 62 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2023-05-26: 58 SEK per aktie Svolders substansvärde 2023-05-26: 58 SEK per aktie