Svolder: Flaggningsmeddelande Nolato

Svolder AB (publ) har den 21 maj 2013 sålt 5 000 B-aktier i Nolato AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 315 000 B-aktier, vilket utgör 5,0 procent av aktiekapitalet och 2,6 procent av rösterna i Nolato AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


Release Release