Svolders substansvärde 2021-05-14: 214 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 6 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 21 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 13 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 252,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 18 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 320,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 49 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-05-14: 214 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-05-14: 214 SEK per aktie