Svolders substansvärde 2011-09-16: 62 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 62 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde minskat med 26 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 20 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 58,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 7 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf