Svolders substansvärde 2008-01-04

Svolders substansvärde minskade med 3 kr per aktie denna vecka.


Svolders substansvärde fredagen den 4 januari var 70 kr per aktie.
Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående fredag.

Under kalenderåret 2008 minskade Svolders substansvärde med 4 procent. Småbolagsindex CSX minskade under motsvarande tidsperiod med 4 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 56,25 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 20 procent.