Svolders substansvärde 2011-06-23: 74 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 4 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde minskat med 13 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 10 procent.. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 67,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 8 procent


wkr0005.pdf wkr0005.pdf