ÅRSREDOVISNING 2007/2008 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2007/2008 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till samtliga aktieägare och övriga registrerade intressenter i början av nästa vecka. Stockholm 2007-10-29 SVOLDER AB (publ)


wkr0003.pdf wkr0003.pdf