Svolders substansvärde 2023-04-21: 57 SEK per aktie

Svolders substansvärde var oförändrat 57 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2023 har Svolders substansvärde minskat med 2 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 10 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 60,80 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 7 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 95,50 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 69 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2023-04-21: 57 SEK per aktie Svolders substansvärde 2023-04-21: 57 SEK per aktie