Svolders substansvärde 2020-02-14: 143 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde ökat med 4 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 6 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 143,60 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades i nivå med substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 170,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 19 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-02-14: 143 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-02-14: 143 SEK per aktie