SVOLDERS INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2012/2013

VERKSAMHETSÅRET 2012/2013
Delårsrapport I, 3 månader 2012/2013: 13 december 2012
Delårsrapport II, 6 månader 2012/2013: 15 mars 2013
Delårsrapport III, 9 månader 2012/2013: 14 juni 2013
Bokslutskommuniké, 12 månader 2012/2013: 27 september 2013
Årsredovisning, 2012/2013: Början av november 2013
Årsstämma, 2012/2013: 20 november 2013

Stockholm den 5 september 2012
SVOLDER AB (publ)


Release Release