Svolders substansvärde 2020-12-30: 177 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 7 SEK per aktie sedan den 18 december.

Under kalenderåret 2020 ökade Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, med 31 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX steg under motsvarande tidsperiod med 23 procent. Den svenska aktiemarknaden som helhet (SIXRX) steg med 15 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 195,40 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 10 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 210,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 19 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-12-30: 177 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-12-30: 177 SEK per aktie