Svolders substansvärde 2022-03-25: 58 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2022 har Svolders substansvärde minskat med 22 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 19 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 61,80 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 7 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 93,50 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 62 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2022-03-25: 58 SEK per aktie Svolders substansvärde 2022-03-25: 58 SEK per aktie