Substansvärde 2010-12-23: 83 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde, inklusive återlagd utdelning, ökat med 33 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 29 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 69,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf