Substansvärde 2010-06-11: 74 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 74 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 12 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 3 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 63,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 14 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf