SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2018-02-16: 106 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 4 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2018 har Svolders substansvärde ökat med 1 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit med 1 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 93,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 12 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 110,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 4 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release