Svolders substansvärde 2022-11-18: 55 SEK per aktie (efter utdelning om 0,90 SEK)

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK per aktie föregående vecka. Utdelning om 0,90 SEK per aktie avskiljdes den 18 november 2022.

Hittills under kalenderåret 2022 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, minskat med 24 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 31 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 60,38 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 9 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 86,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 56 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2022-11-18: 55 SEK per aktie (efter utdelning om 0,90 SEK) Svolders substansvärde 2022-11-18: 55 SEK per aktie (efter utdelning om 0,90 SEK)