Svolders substansvärde 2014-10-17: 91 SEK/aktie.

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde varit oförändrat. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 4 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 81,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent.


Release Release