Svolders substansvärde 2020-07-17: 134 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 7 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde minskat med 3 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 2 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 124,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 7 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 134,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades i nivå med substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-07-17: 134 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-07-17: 134 SEK per aktie