Svolders substansvärde 2024-03-28: 58 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2024 har Svolders substansvärde ökat med 7 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 6 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 64,65 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 11 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 96,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 65 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2024-03-28: 58 SEK per aktie Svolders substansvärde 2024-03-28: 58 SEK per aktie