Svolders substansvärde 2014-04-04: 102 SEK/aktie.

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde ökat med 12 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 10 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 94,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 7 procent.


Release Release