Svolders substansvärde 2012-11-30: 61 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2012 har Svolders substansvärde, inklusive återlagd utdelning, ökat med 8 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 10 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 49,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 19 procent.


Release Release