Svolders substansvärde 2008-02-29

Svolders substansvärde ökade med 3 kr per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 29 februari var 74 kr per aktie.
Detta var 3 kronor högre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde ökat med 1 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 5 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 55,25 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 25 procent.