Svolders aktiesplit 4:1

Första dagen för handel efter uppdelning av aktier

Idag, fredagen den 14 januari 2022, handlas Svolders A- och B-aktier efter uppdelning av aktier (så kallad aktiesplit 4:1).

De nya ISIN-koderna är enligt följande:

Svolder A: ISIN-kod: SE0017161441
Svolder B: ISIN-kod: SE0017161458

Det totala antalet aktier i Svolder uppgår numera 102 400 000 stycken, fördelat på 4 982 688 Svolder A och 97 417 312 Svolder B. 


Svolders aktiesplit 4:1 Svolders aktiesplit 4:1