SVOLDERS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016/2017

1 september 2016 – 31 augusti 2017

UTFALL VERKSAMHETSÅRET 2016/2017 (12 MÅN)

– Periodens redovisade resultat var 664,7 (739,5) MSEK, motsvarande 51,90 (57,80) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 30,9%, inklusive reinvesterad utdelning, till 219,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 30,2%, inklusive reinvesterad utdelning, till 206,50 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index (CSRX) steg 8,3%.
– SIX Return Index (SIXRX) steg 12,1%.
– På balansdagen var substansvärderabatten för B-aktien 6,0%, samtidigt som A-aktien handlades med en premie på 15,6%.
– Utdelningsförslag 3,25 (2,75) SEK per aktie.
 

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+Positiva: Troax, Scandic Hotels och Boule Diagnostics
-Negativa: Magnolia

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+Ökat: Mekonomen, Serneke och Platzer
-Minskat: Saab, SSAB och Beijer Alma

Substansvärdet den 15 september 2017 var 222 SEK per aktie och aktiekursen 214,00 SEK.

Årsstämman hålls den 16 november 2017.


Hela rapporten Hela rapporten