Svolders substansvärde 2008-03-20

Svolders substansvärde minskade med 2 kronor per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde torsdagen den 20 mars var 70 kr per aktie.
Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 4 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 11 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 52,00 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 26 procent.