SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-07-01: 146 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde ökat med 8 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 1 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 138,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 5 procent.


Release Release