Svolders substansvärde 2013-01-04:66 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde ökat med 2 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 2 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 52,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 20 procent.


Release Release