Svolders substansvärde 2013-03-22: 75 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde ökat med 16 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 12 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 59,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 21 procent.


Release Release