Svolder: Flaggningsmeddelande Beijer Electronics Group AB

Svolder AB (publ) har den 18 september 2018 förvärvat 434 368 aktier i Beijer Electronics Group AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 3 098 687 aktier. Detta motsvarar 10,8 procent av aktiekapitalet och rösterna i Beijer Electronics Group AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


Release Release